ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΥΠΟΣ:

Συγκολημένο αντισεισμικό πολυτσέρκι-μονταριμένος εγκάρσιος οπλισμός

ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΔΙΑΤΟΜΗ 8-25mm,
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 250cm*205cm,
ΠΥΚΝΩΣΗ-ΑΡΑΙΩΣΗ κατά εντολή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ