Τύπος:

Γαλβανιζέ πλέγματα, σε φύλλα, ηλεκτροσυγκολλημένα, ορθογώνιας οπής 5 x 10 cm,

Εφαρμογές:

  • Κατασκευή πορτών για περίφραξη
  • Κατασκευή περιφράξεων οικοπέδων
  • Κατασκευή περιφράξεων φωτοβολταικών πάρκων

Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ