ΚΛΩΒΟΙ ΦΡΕΑΤΩΝ - ΠΑΣΣΑΛΩΝ

Δυνατότητα παραγωγής φρεατοπασσαλων έως 14m
Διάμετρος κλωβού έως 1,60m
Δυνατότητα πύκνωσης και αραίωσης της πέτρας
Διατομές οπλισμού έως 32mm
ΔΙατομές σπείρας από 8mm έως 16mm

Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ