Τύπος:

Κοίλοι Δοκοί τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής, μαύροι και γαλβανιζέ

Εφαρμογές:

  • κατασκευή υποστέγων, στεγάστρων, parking, σχάρες οροφής και σκεπάστρων
  • πατάρια μαγαζιών και αποθηκών, υποστηλώσεις
  • σκελετοί επενδύσεων προσόψεων κτηρίων, σκελετοί βάσεων επενδύσεων ψευδοροφών, τεγίδες οροφής, βάσεις κεραμοσκεπών

Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ